Brugervenlighedstest

Arbejdsugen er slut. Det blev et lille orgie i overarbejde – 53 timer er i denne uge noteret på timesedlen. Ikke et foruroligende høj tal efter en absolut skala, men alligevel udmattende for en mand i min alder, da indsatsen trods alt har taget form af et stadigt crescendo siden påskeferien. Jeg har intet imod tidvist overarbejde op imod afleveringer og lignende – finder det tværtimod stærkt motiverende – men man må desværre erkende, at fysik og psyke ikke har det samme energi-overskud som for 10-15 år siden.

Brugervenlighedstesten hos Signal Digital onsdag og fredag har været en rigtig god oplevelse. Testen blev baseret på en papir-prototype, som jeg havde fremstillet. Hele konceptet med at sidde i et mørkt observatørrum bag en envejs spejlglasrude og med god kamera- og lydforbindelse til aktiviteterne i testlokalet, er faktisk en rimelig stærk oplevelse – næsten som selv at være til stede som en anonym 3. part mellem testleder og respondent.

Testen gav en masse a-ha! oplevelser og erkendelser, som er sunde og belærende for it-folk som jeg selv. Det burde faktisk være obligatorisk for web-udviklere at opleve sådanne seancer, da man får øjnene op for hvor anderledes brugerne oplever et design, som man fra sit eget elfebenstårn opfatter som tæt på perfekt!

En bemærkelsesværdig observation er, at folk i almindelighed slet ikke læser – men derimod skimmer tekst, og derfor ofte opfatter et andet budskab end det tilsigtede. Dernæst opstår der – nærmest som ved en naturlov – straks en mængde spørgsmål og undtagelsessituationer, som burde være adresseret i brugergrænsefladen, og som – eftersom dette ikke er tilfældet – giver en række frustrationer og misforståelser.

Den overordnede konklusion på testen blev, at der ikke var markante problemer med min beskrevne brugergrænseflade, men at der er nogle områder, som der bør arbejdes med.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *